Hiernamaals en Reïncarnatie

Kennismaking met Jozef Rulof

De paperback ‘Hiernamaals en Reïncarnatie’ is bedoeld als kennismaking met het werk van Jozef Rulof.
Daarvoor bevat de paperback 70 artikelen met bondige teksten in één schrijfstijl, en zijn de 192 pagina’s uitgevoerd in kleur met talrijke illustraties.
De prijs van deze gebonden paperback is € 7.

Voorwoord

Beste Lezer,
Jozef Rulof is vanuit het hiernamaals op aarde gereïncarneerd om ons inzicht te geven in het oneindige leven van de menselijke ziel.
In het hiernamaals had hij gezien dat de mens op aarde op eigen kracht niet tot dit inzicht kon komen.
Hijzelf had in verschillende vorige levens als wetenschapper alles gedaan om zijn kennis te vergroten.
Maar hij voelde toen al dat de aardse wetenschap hem hierin niet verder kon helpen.
Die wetenschap bestudeerde de aardse materie, maar hierdoor reikte haar blik niet verder dan het stoffelijke lichaam.
Toen Jozef zijn geestelijke lichaam in het hiernamaals aanschouwde, wist hij dat de mens niets te vrezen heeft van de dood.
Hij had ervaren dat zijn sterven op aarde slechts een overgang was, een loslaten van het aardse lichaam.
Hij voelde dat hij zich door het sterven niet anders was gaan voelen.
Net als tijdens zijn aardse leven had hij nog steeds de stuwing om alles te leren kennen.
In het hiernamaals zag hij een vriend terug, die hij aan het Engelse hof had leren kennen.
Zijn vriend was verder dan hij.
Als Anthony van Dyck had zijn vriend door zijn schilderijen op aarde iets achtergelaten dat het gevoel van de mens kon verhogen.
En nu werkte Anthony onder leiding van ‘De Universiteit van Christus’ aan een grotere taak, om de kennis over het hiernamaals en reïncarnatie op aarde te brengen.
Daarvoor had hij iemand uit de lichtsferen nodig die op aarde zou reïncarneren, om als medium deze kennis van hem te ontvangen.
Jozef nam graag die taak op zich, dan kon hij gelijk ook iets goedmaken waarover hij nog spijt voelde, iets wat hij in zijn voorgaande leven op aarde een vrouw had aangedaan.
Zo werd Jozef in 1898 op aarde wedergeboren in Nederland.
Al vanaf zijn jeugd voelde hij de inwerking van Anthony, die hij in dit leven leerde kennen als zijn geestelijke gids Alcar.
Alcar liet hem als kind al uit zijn lichaam treden, om zijn geestelijke voelen en denken weer naar boven te halen.
Door het aanvaarden van het nieuwe stoffelijke leven was de geestelijk-wetenschappelijke kennis uit het hiernamaals naar het onderbewustzijn van Jozef gezonken, en het vroeg tijd en geestelijke ervaringen om dit weer in het dagbewustzijn te brengen.
Door zijn gevoelsverbinding met Alcar voelde hij dat hij zijn geestelijke gids in alles kon vertrouwen.
Door de honderden uittredingen kon hij alles wat Alcar hem gaf met eigen geestelijke ogen controleren op waarheid.
Hierdoor kon hij de 27 boeken die hij als medium ontving, ook zelf als mens vertegenwoordigen.
Eén van deze boeken is ‘Tussen Leven en Dood’.
Dit beschrijft een vorig leven van Jozef als priester in een tempel van het oude Egypte.
Hierdoor ziet Jozef dat zijn mediumschap in zijn laatste leven op aarde alleen mogelijk was, omdat hij zich al eeuwenlang had toegelegd op het werken aan geestelijke krachten.
Alles wat hij zich reeds had eigen gemaakt in al die vorige levens, was nu als gevoelskracht in zijn onderbewustzijn aanwezig, waardoor meester Alcar hem als zuiver medium kon ontwikkelen.
Hij merkt dat hij nog een aantal van zijn vorige levens in zichzelf kan voelen als karaktertrekken, als deelpersoonlijkheden.
Zo beseft hij dat we tot waarachtige zelfkennis kunnen komen, als we gaan onderzoeken waar onze eigen gevoelens en gedachten vandaan komen, en hoe onze vorige levens ons gevoelsleven hebben gevormd.
De 27 boeken bevatten meer dan 11.000 pagina’s.
Uit deze enorme hoeveelheid informatie hebben we de paperback ‘Hiernamaals en Reïncarnatie’ samengesteld als eerste kennismaking met dit omvangrijke werk.
In 70 artikelen wordt de kennis belicht die Jozef Rulof uit het hiernamaals ontving over het leven na de dood en over reïncarnatie.
Wanneer u na deze kennismaking hier meer over wilt weten, kunt u terecht op onze website rulof.nl.
Elk hoofdstuk uit deze paperback staat als apart artikel onder de thema’s ‘Hiernamaals’ en ‘Reïncarnatie’ op rulof.nl.
Onder de meeste artikelen staat een link naar de ‘bronnen’ met teksten uit de boeken van Jozef Rulof waarop wij de artikelen hebben gebaseerd.
Deze bronnen kunt u ook in gedrukte versie lezen in ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1 Ons Hiernamaals’ en ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties’.
En natuurlijk kunt u ook de 27 oorspronkelijke boeken lezen als antwoord op honderden levensvragen.
Met hartelijke groet,
Ludo Vrebos
voorzitter Stichting De Eeuw van Christus
Alkmaar, 1 december 2017